ЗАСАДИ НАУКОВОЇ РАДИ

  1. До завдань Наукової ради та її членів належить:
    • пильнування високого наукового рівня часопису;
    • визначення в порозумінні з редакцією напрямків досліджень, прийнятих часописом, та пильнування їх реалізації.
  2. Рекомендується, щоб члени Наукової ради зустрічалися щонайменше раз на рік. У цих зустрічах бере участь також головний редактор, його заступник та секретар редакції. У нарадах можуть брати участь також інші члени редакції.