Засади рецензування

Підставові засади рецензування в часописі «Польско-Українські студії»:

  1. Кожна публікація буде оцінена двома незалежними рецензентами, які є авторитетними експертами в царині, яка стосується щорічника.
  2. Кожна публікація буде рецензована з орієнтацією на модель double-blind peer review, тобто буде анонімна з обох сторін (автор не знає, ким є рецензенти, а рецензенти не знають, хто є автор).  Перед відданням статті до рецензії редакція усуне зі статті такі дані, як ім’я і прізвище автора, афіліацію, адресу е-mail,  подяку, вказівку на джерела фінансування, якщо  вони уможливлюють його ідентифікацію.
  3. У часописі «Польско-Українські студії» кожна рецензія має письмову форму. У випадку однієї позитивної, а іншої негативної рецензії пропонована стаття не буде допущена до публікації. Автор може звертатися до наукової ради часопису про призначення іншого рецензента, опінія якого буде вирішальна. Внесок має бути скерований на адресу редакції і мусить мати вказівку на причини, з яких (на думку) автора його стаття мусить бути піддана додатковій рецензії.