Засади етики

Етичні засади, які стосуються публікації у часописі «Польсько-Українські студії».

Редакція часопису «Польсько-Українські студії» дбає про дотримання етичних стандартів у наукових публікаціях і чинить  кроки проти занедбань та похибок в цій царині.

 До обовязків редакції належить:

 • Рішення про публікацію
  При піднятті рішення про публікацію редакція зобов’язана брати до уваги актуально чинні правові регуляції, в тому числі рекомендації, які стосуються авторського права.
 • Заборона дискримінації
  У  сфері протидії дискримінації редакція дотримується чинного закону Речі Посполитої.
 • Дискреція/відкритість і конфлікт інтересів
  Члени редакційної ради не можуть оприявнювати інформації, яка стосується складеного до публікації тексту статті (в тому числі і змісту рецензії)  третім особам (тобто особам,  які не є заангажовані в процес публікації).  Редакція не надає  рецензентам даних про авторів, ані даних про рецензентів – авторам.  Редакція не визначає на рецензентів осіб, які перебувають у службовій залежності від авторів статей або в інших особистих стосунках (якщо редакція  компетентна в цій сфері). Члени редакції не можуть у своїх публікаціях/виступах посилатися, цитувати, або  в який- небудь інший  спосіб апелювати до змісту статті, яка ще не є опублікована (без згоди їхніх авторів/авторок).

До обовязків рецензентів належать:

 • Редакційні рішення
  Рецензент/ка підтримує  Редакцію у прийнятті рішення  стосовно публікації статті
 • Терміни
  Рецензент/ка має обов’язок засвідчити, чи виконає працю у визначеному терміні. Якщо вирішить, що написання рецензії у визначеному терміні не є можливим, повинен/нна поінформувати про те Редакцію.
 • Стандарти об’єктивності
  Рецензії повинні бути виконані об’єктивно. Персональна критика автора неприйнятна. Рецензенти повинні чітко сформулювати свої оцінки, підкріплюючи їх властивими аргументами. Уваги рецензентів повинні мати конструктивний і мериторичний характер.
 • Дискреція/відкритість і конфлікт інтересів
  Усі рецензовані праці тримаються в дискреції.  Ці праці не можна ані показувати, ані розповідати про них іншим, окрім членів редакції. Всі сумніви та критичні,  полемічні уваги належить сформулювати в рецензії. Зміст рецензії належить також трактувати як дискретний документ. Інформація з рецензії не може бути використана в корисних інтересах.
 • Анонімність
  Всі виконані рецензії є анонімними, а редакція не надає даних про авторів/ок рецензентам.
 • Підтвердження джерел
  Рецензент/ка повинна поінформувати редакцію про кожну підозру щодо порушення авторських прав у рецензованому тексті та звертати увагу на брак та помилки  в посиланнях.

До обовязків авторів належать:

 • Властиве означення авторства роботи/конфлікт інтересів
  Авторство повинно бути обмежене до осіб, які значною мірою впливали на зміст статті. Інші особи, заангажовані в працю над статтею, повинні бути названі в посиланні як особи, які співпрацювали, наприклад, виконавці теренових досліджень. Редакція визнає, що  ghostwriting/guest autorship є  виявом наукової неретельності і всі виявлені випадки будуть демасковані,  включно із повідомленням відповідних інституцій (інституції, в яких працюють автори,  наукові товариства, спільноти наукових видавців і т.д.). З «ghostwriting»  маємо справу тоді, коли хтось вніс істотний вклад у написання публікації, без  оприявнення свої участі як один із авторів або без вказівки його ролі в подяках,  заміщених у публікаціях. З  guest autorship маємо справу тоді, коли участь автора є мінімальна або взагалі не має місця, а його /її прізвище фігурує в заголовку статті. Автор/ка  складає посвідчення, метою якого є запобігання практики ghostwriting/guest autorship.
 • Доступ і утримання даних
  Редакція може попросити авторів/ок  показати «неперетворені дані» (підготовчий матеріал), який стосується поданої до публікації праці.
 • Багатократні, конкуренційні публікації
  Подання тієї самої праці до більш ніж однієї редакції одночасно є неетичним чином і є недозволене.
 • Засадничі помилки  в опублікованих працях
  У випадку, коли автор/ка відкриє істотну помилку або неточність у своїй праці, повинен/нна якнайшвидше повідомити  редакцію. Одночасно редакція, довідавшись про істотні помилки від третіх осіб,  здійснює необхідні кроки з метою стосовної коректи.

Autorzy publikujący w czasopiśmie respektują Kodeks Etyczny naukowca:

COPE – International standards for editors and authors

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego

The European Code of Conduct for Research Integrity

Statement on Standards of Professional Conduct

Ethical guidelines for journal publication – Elsevier