«De Re Metallica» Георга Аґріколи (Аґрікола Г. Про гірничу справу ХІІ книг (книги І – ІV)/ Переклад і редакція В. Білецького та Г. Гайка, Східний видавничий дім, Донецьк 2014, сс. 232)

«De Re Metallica» (Heorg Agrikoła, Pro hirnyczu sprawu ХІІ knyh (knyhy І – VI). Perekład i redakcija W. Bileckoho, H.Hajka, Schidnyj wydawnyczyj dim, Doneck 2014, сс. 232

проф. др габ. Yaroslav Pasko
Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна)
ORCID: 0000-0002-2806-7341

Том 3/2016

Вид публікації: наукова рецензія

DOI: 10.32612/uw.23535644.2016.pp.183-186

Сторінки: 183-186

Мова публікації: українська

PDF