Andrzej Gil, Ihor Skoczylas, “Kościoły Wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: Metropolia Kijowska w latach 1458-1795”, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin-Lwów 2014, ss. 683

Andrzej Gil, Ihor Skoczylas, ‘Eastern Churches in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Process of Changes and Adaptation: Kiev Metropolis in 1458‒1795’ , Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin – Lwów 2014, pp. 683

проф. др габ. Teresa Chynczewska – Hennel
Білостоцький університет (Польща)

Том 2/2015

Вид публікації: наукова рецензія

Сторінки: 195-200

Мова публікації: польська

PDF