Скарбниця ідей та думок: сучасна українська версія Євангелія учительного Кирила Транквіліона Ставровецького (Львів: Свічадо, 2014, 679с.)

Repository of Ideas and Thoughts: a Modern Version of the ‘Uchytelne Yevanheliie’ by Kyrylo Stavrovetsky (Kyrylo Trankvilion Stavrovetskyi, ‘Uchytelne Yevanheliie’, Translation From Old Church Slavonic B. Krysa, D. Syroid, T. Trofymenko, Svichadlo, Lviv 2014, pp. 680)

проф. др габ. Mariia Kashuba
Львівський національний університет ім. Івана Франка (Україна)

Том 2/2015

Вид публікації: наукова рецензія

Сторінки: 175-187

Мова публікації: українська

PDF