Рецензія на монографію Людмили Шевченко-Савчинської «Латиномовна українська література. Загальний огляд», Медієвіст, Київ 2013, 217 с.

Ukrainian Literature in Latin (Liudmyla Shevchenko-Savchynska, ‘Ukrainian Literature in Latin. General Review’, Mediievist, Kyiv 2013, ss. 217)

проф. др габ. Volodymyr Lytvynov
Національна академія наук України (Україна)

Том 2/2015

Вид публікації: наукова рецензія

Сторінки: 201-204

Мова публікації: українська

PDF