Оксана Пухонська, Літературний вимір пам’яті, Академвидав, Київ 2018, 304 сс.

Literary Dimension of Memory: Oksana Pukhonska, Literaturnyi vymir pamiati, Akademvydav, Kyiv 2018, 304 pp.

проф. др габ. Tetiana Hrebeniuk
Запорізький державний медичний університет (Україна)
ORCID: 0000-0003-1910-5411

Том 6/2019

Вид публікації: наукова рецензія

DOI: 10.32612/uw.23535644.2019.pp.211-214

Сторінки: 211-214

Мова публікації: українська

PDF