Про нас

„Польсько-Українські Студії” є щорічником, спрямованим на інтердисциплінарні та компаративістичні дослідження в царині літературознавства, історії, філософії. У центрі наших зацікавлень – недруковані досі тексти, які відповідають тематичному профілю часопису. Крім того, ми є відкриті на публікацію рецензій та звітів,  а також значних наукових подій.

Наш часопис є результатом співпраці між науковими інституціями: Варшавським Університетом, Інститутом Літератукри ім. Т.Шевченка НАН України, Університетом у Білому Стоці, Національним Університетом «Києво-Могилянська Академія», Львівським Національним Університетом ім. І.Франка.

 

Основна версія: друкована

Видавець: Факультет Прикладної Лінгвістики Варшавського Університету,

вул. Штурмова 4, 02-678 Варшава

ISSN: 1253-5644

e-ISSN: 2451-2958

LICENCJA

Wszystkie artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Studia Polsko-Ukraińskie” publikowane są na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY). Pełna treść wzorca dostępna jest pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode