XVI Міжнародний з’їзд славістів: українська перспектива

XVI International Congress of Slavists. The Ukrainian Perspective

dr Ihor Stambol
Narodowa Biblioteka Ukrainy im. W. I. Wernadskiego (Ukraina)
ORCID: 0000-0002-3099-3862

Tom 6/2019

Typ publikacji: inne o charakterze niecytowalnym

DOI: 10.32612/uw.23535644.2019.pp.233-235

Strony: 233-235

Język artykułu: ukraiński

PDF