Władysław Andrzej Serczyk (23 II 1935 – 5 I 2014)

To the Memory of Professor Władysław Serczyk (1935‒2014)

prof. dr hab. Teresa Chynczewska – Hennel
Uniwersytet w Białymstoku (Polska)

Tom 1/2014

Typ publikacji: inne o charakterze niecytowalnym

Strony: 259-267

Język artykułu: polski

PDF