W kręgu baroku

Around the Ukrainian Baroque (Valentyna Sobol, ‚Ukrainian Baroque’.  Texts and contexts, Warsaw 2015, pp. 381)

prof. emeritus dr hab. Stefan Kozak
Uniwersytet Warszawski (Polska)

Tom 2/2015

Typ publikacji: artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Strony: 189-194

Język artykułu: polski

PDF