The Latest Trends in Ukrainian Children’s Literature: Tetiana Kachak’s Тенденції розвитку української прози для дітей та юнацтва початку ХХІ ст., Akademvydav, Kyiv 2018, 320 pp.

The Latest Trends in Ukrainian Children’s Literature: Tetiana Kaczak’s Tendencii rozvytku ukrainskoi prozy dlia ditei ta yunatstva pochatku ХХІ st., Akademvydav, Kyiv 2018, 320 pp.

dr Mateusz Świetlicki
Uniwersytet Wrocławski (Polska)
ORCID: 0000-0001-7009-3837

Tom 6/2019

Typ publikacji: artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

DOI: 10.32612/uw.23535644.2019.pp.207-210

Strony: 207-210

Język artykułu: angielski

Bibliografia:

  1. Ogar E., Dytjacha knyga v ukrai‘ns‘komu sociumi (dosvid perehidnoi‘ doby), Az-Art, Lviv 2012.
  2. Radecka A., Tetjana Kachak, „Ukrai‘ns‘ka literatura dlja ditej ta junactva: pidruchnyk”, VC „Akademija”, Kyiv 2016, pp. 352, “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensa”, no 7, 2017, pp. 122–124.
  3. Świetlicki M., „Dzieci imperium…” – postkolonialny wymiar ukraińskiego rynku książki i prasy dla dzieci i młodzieży, “Porównania”, no 15, 2015, pp. 233–244.
  4. Świetlicki M., “Oh, What a Waste of Army Dreamers…”: The Revolution of Dignity and War in Contemporary Ukrainian Picturebooks, “Filoteknos”, no 8, 2018, pp. 118–129.

PDF