Tatjana Tajrova-Jakovleva, Inkorporacija: Rossija i Ukraina poslie Pierejasłavskoj Rady (1654–1658), TOV „Vydavnyctvo KLIO”, Kyiv 2017, 319 ss.

Tatjana Tajrova- Jakovleva, Inkorporacija: Rossija i Ukraina poslie Pierejasłavskoj Rady (1654–1658), TOV “Vydavnyctvo KLIO”, Kyiv 2017, 319 pp.

prof. dr hab. Teresa Chynczewska – Hennel
Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
ORCID: 0000-0002-9847-4540
dr hab. Mariusz R. Drozdowski
Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
ORCID: 0000-0002-2132-9687

Tom 6/2019

Typ publikacji: artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

DOI: 10.32612/uw.23535644.2019.pp.215-220

Strony: 215-220

Język artykułu: polski

PDF