Śp. Profesor Zbigniew Wójcik (29 X 1922 ‒ 22 III 2014)

Professor Zbigniew Wójcik (29 October 1922 ‒ 22 March 2014)

prof. dr hab. Teresa Chynczewska – Hennel
Uniwersytet w Białymstoku (Polska)

Tom 2/2015

Typ publikacji: inne o charakterze niecytowalnym

Strony: 223-227

Język artykułu: polski

PDF