Słowo wstępne

Foreword

prof. dr hab. Valentyna Sobol
Uniwersytet Warszawski
(Polska)

Strony: 13-15, 16-18, 19-21

Język publikacji: polski (s. 13-15), ukraiński (s. 16-18), angielski (s. 19-21)

PDF (PL) PDF (UA) PDF (EN)