Słowo wstępne

Foreword

prof. dr hab. Valentyna Sobol
Uniwersytet Warszawski (Polska)
ORCID: 0000-0003-0484-6874

Tom 3/2016

Strony: 13-15, 17-19

Język publikacji: polski (s. 13-15), ukraiński (s. 17-19)

PDF (PL) PDF (UA)