Słowo wstępne

Foreword

prof. dr hab. Valentyna Sobol
Uniwersytet Warszawski (Polska)

Tom 2/2015

Strony: 13-14, 15-16

Język publikacji: polski (s. 13-14), ukraiński (s. 15-16)

PDF (PL) PDF (UA)