Słowo o Józefie Łobodowskim i konferencji naukowej w Lublinie z okazji 110 rocznicy urodzin pisarza

A Word about Jozef Lobodovski and a Scientific Conference in Lublin Commemorating the 110th Anniversary of His Birth

dr hab. Ludmila Siryk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Polska)
ORCID: 0000-0002-1957-2290

Tom 6/2019

Typ publikacji:  inne o charakterze cytowalnym

DOI: 10.32612/uw.23535644.2019.pp.175-190

Strony: 175-190

Język artykułu: polski

Streszczenie:

The subject of reflection is, first, the work of Jozef Lobodovski (1909–1988), a Polish poet, prose writer, journalist, and translator and, second, an international conference that took place on March 21–22, 2019, at the Faculty of Humanities of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin on the occasion of the 110th anniversary of his birth. From his infancy, the writer was associated with Lublin but spent most of his life abroad, in Spain. His attitude is characterised by universalism understood as tolerance towards nations in the cultural and religious context, as well as an uncompromising, stubborn struggle for the freedom of nations conquered by Soviet imperialism. A distinct feature of his interests is the East Slavonic problem, especially the Ukrainian one. During the meeting, 16 papers were delivered by scientists from Poland, Ukraine, and Spain. The programme of the conference included a violin concert (performed by the younger generation of the writer’s family) and recitations, performed by the UMCS students of Ukrainian philology, of works and poetic translations by Jozef Lobodovski, as well as of translations of his poetry into Ukrainian. The aim of the activities undertaken is not only to promote the artist with an exceptionally rich artistic and journalistic achievements but also to preserve the memory of him as a man of international dialogue, a humanist and a patriot, a noteworthy literary figure of Lublin during the interwar period, and a political emigrant who was banned in the Polish People’s Republic.

Słowa kluczowe: Lesya Ukrainka, The Forest Song, neoromanticism, neoclassicism, symbolism

Bibliografia:

 1. Łobodowski J., Słońce przez szpary, nakł. aut., Lublin 1929.
 2. Łobodowski J., Gwiezdny psałterz, nakł. aut., Lublin 1931.
 3. Łobodowski J., W przeddzień, Lublin 1932.
 4. Łobodowski J., U przyjaciół, Biblioteka Poetycka „Dźwigarów”, Lublin–Warszawa 1935.
 5. Łobodowski J., Modlitwa na wojnę, Swiatpol, Londyn 1947.
 6. Łobodowski J., Przeciw upiorom przeszłości, „Kultura”, nr 2/3(52/53), 1952.
 7. Łobodowski J., Złota Hramota, Instytut Literacki, Paryż 1954.
 8. Łobodowski J., Zgryzliwe uwagi na tematy ukraińskie, „Kultura”, nr 3, 1971.
 9. Łobodowski J., Dwie książki, Instytut Literacki, Paryż 1984.
 10. Łobodowski J., List do kraju, oprac. J. Świech, Wydawnictwo KUL, Lublin 1989.
 11. Łobodowski J., Poezje, oprac. J. Zięba, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1990.
 12. Łobodowski J., Porywacze ludzi, [w:] Kassandra jest niepopularna. Wybór tekstów z „Orła Białego” z lat 1956–1980, idem, wybrał i wstępem opatrzył J. Obszyński, Wydawnictwo im. Lecha Zondka, Poznań 1990.
 13. Łobodowski J., Kassandra jest niepopularna. Wybór tekstów z „Orła Biaego” z lat 1956–1980, wybrał i wstępem opatrzył J. Obszyński, Wydawnictwo im. Lecha Zondka, Poznań 1990.
 14. Łobodowski J., Wspomnienia lubelskie, „Kresy”, nr 8, 1991.
 15. Łobodowski J., Worek Judaszów, wybrał i opatrzył notą edytorską P. Kądziela, Oficyna Wydawnicza Interim, Warszawa 1995.
 16. Łobodowski J., Naród jest nieśmiertelny, red. Barbara Truchan, Wydawnictwo WERS, Poznań 1996.
 17. Łobodowski J., Przeciw upiorom przeszłości, Wydawnictwo Test, Lublin 2015.
 18. Łobodowski J., Komysze (trylogia: Komysze, cz. 1; W stanicy, cz. 2; Droga powrotna, cz. 3), Wydawnictwo Test, Lublin 2018.
 19. Łobodowski J., Dzieje Józefa Zakrzewskiego (tetralogia: Czerwona wiosna, cz. 1; Terminatorzy rewolucji, cz. 2; Nożyce Dalili, cz. 3; Rzeka graniczna, cz. 4), Wydawnictwo Test, Lublin 2018.
 20. Bąk G., Józef Łobodowski en España, [w:] Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii, red. G. Bąk, L. Siryk, E. Łoś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.
 21. Bąk G., Siryk L., Łoś E. (red.), Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.
 22. Dybciak K., Panorama literatury na obczyźnie, Oficyna Literacka, Kraków 1990.
 23. Masłoń K., Ostatni zagończyk literatury polskiej, „Rzeczpospolita”, nr 101, 1995.
 24. Siryk L., Naznaczony Ukrainą, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 25. Siryk L., Święch J. (red.), Józef Łobodowski – rzecznik dialogu polsko-ukraińskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
 26. Siryk L., Łoś E. (red.), Między literaturą a polityką. O Józefie Łobodowskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
 27. Szypowska I., Rozmowa z Józefem Łobodowskim, „Poezja”, nr 6, 1988.
 28. Święch J., Niepokorny wędrowiec, [w:] List do kraju, J. Łobodowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 1989.
 29. Zięba J., Żywot Józefa Łobodowskiego, cz. 2, „Relacje”, nr 4, 1989.

PDF