Recenzja: „Kyiv Mohyla Humanities Journal” 2 (2015), ss. 177

Review of ‚Kyiv Mohyla Humanities Journal’ 2 (2015), pp. 177

prof. dr hab. Teresa Chynczewska – Hennel
Uniwersytet w Białymstoku (Polska)

Typ publikacji: artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Strony: 169-173

Język artykułu: polski

PDF