Rada naukowa

  • prof. dr hab. Stefan Kozak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, Polska
  • prof. dr hab. Serhij Kvit, Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Kijów, Ukraina
  • prof. dr hab. Giovanna Brodzi, Uniwersytet w Mediolanie, Mediolan, Włochy
  • prof. dr hab. Anna Kukułka – Wojtasik, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, Polska
  • prof. dr hab. Mykoła Sułyma, Instytut Literatury NAN Ukrainy, Kijów, Ukraina
  • prof. dr hab. Mirosław Nagielski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, Polska
  • prof. dr hab. Bohdana Krysa, Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina
  • prof. dr hab. Rostyslaw Radyszewski, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Kijów, Ukraina