Profesor Paulina Lewin (12 XI 1922 ‒ 7 IV 2015)

Professor Paulina Lewin (12 November 1922 ‒ 7 April 2015)

prof. dr hab. Teresa Chynczewska – Hennel
Uniwersytet w Białymstoku (Polska)

Tom 2/2015

Typ publikacji: inne o charakterze niecytowalnym

Strony: 205-209

Język artykułu: polski

PDF