Profesor Małgorzata Semczuk-Jurska (13.10.1958–4.04.2017)

Professor Malgorzata Semczuk-Jurska (13.10.1958-4.04.2017)

dr Patrycja Spytek
Uniwersytet Warszawski (Polska)

Typ publikacji: inne o charakterze niecytowalnym

Strony: 271-274

Język artykułu: polski

PDF