Profesor Małgorzata Semczuk-Jurska (13.10.1958–4.04.2017)

Professor Malgorzata Semczuk-Jurska (13.10.1958-4.04.2017)

dr Patrycja Spytek
Uniwersytet Warszawski (Polska)
ORCID: 0000-0003-2638-5255

Tom 5/2018

Typ publikacji: inne o charakterze niecytowalnym

DOI: 10.32612/uw.23535644.2018.pp.271-274

Strony: 271-274

Język artykułu: polski

PDF