Profesor Łeonid Uszkałow (5 XI 1956–25 II 2019)

Professor Łeonid Uszkałow (5 XI 1956–25 II 2019)

dr Vira Sulyma
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy (Ukraina)
ORCID: 0000-0002-1468-9553

Tom 6/2019

Typ publikacji: inne o charakterze niecytowalnym

DOI: 10.32612/uw.23535644.2019.pp.252-257

Strony: 252-257

Język artykułu: polski

PDF