Profesor Janusz Tazbir (5 VIII 1927 – 3 V 2016)

Professor Janusz Tazbir (5 VIII 1927 – 3 V 2016)

prof. dr hab. Teresa Chynczewska – Hennel
Uniwersytet w Białymstoku (Polska)

Typ publikacji: inne o charakterze niecytowalnym

Strony: 241-248

Język artykułu: polski

PDF