Profesor dr hab. Rène Śliwowski (2 02 1930 ‒ 23 06 2015)

Professor Rène Śliwowski (2 February 1930 ‒ 23 June 2015)

prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz
Uniwersytet Warszawski (Polska)
ORCID: 0000-0002-1848-1581

Tom 3/2016

Typ publikacji: inne o charakterze niecytowalnym

DOI: 10.32612/uw.23535644.2016.pp.217-221

Strony: 217-221

Język artykułu: polski

PDF