Profesor dr hab. Rène Śliwowski (2 02 1930 ‒ 23 06 2015)

Professor Rène Śliwowski (2 February 1930 ‒ 23 June 2015)

prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz
Uniwersytet Warszawski (Polska)

Typ publikacji: inne o charakterze niecytowalnym

Strony: 217-221

Język artykułu: polski

PDF