O teatrze waszym i naszym. „Wykłady o teatrze/Лекції про театр”, wstęp Dariusz Kosiński, redakcja naukowa Wanda Świątkowska, Hanna Wesełowska, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Centrum im. Łesia Kurbasa, Kijów-Wrocław 2010, s. 190

On the Theatre of Yours and Ours ‚Lecutres about theatre/Lektsii pro teatr’ introduction Dariusz Kosinski, scientific editors Wanda Swiatkowska, Hanna Weselowska, Jerzy Grotowski Institute, The Les’ Kurbas State Centre for Theatre Arts, Kyiv-Wroclaw 2010, p. 190

dr Anna Korzeniowska-Bihun
Uniwersytet Warszawski (Polska)

Tom 1/2014

Typ publikacji: artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Strony: 249-252

Język artykułu: polski

PDF