Tom 5/2018

 • Katarzyna Błachowska, Księstwo Halicko-Włodzimierskie w dziejach Ukrainy. Perspektywa lwowska i kijowsko-lwowska: Izydor Szaraniewicz, Mychajło Hruszewski
  The Principality of Galicia-Volhynia in the History of Ukraine. Lviv and Kiev-Lviv perspectives: Izydor Sharanevich, Mykhailo Hrushevsky
  19-32 Artykuł
 • Bohdan Bilous, Petro Bilous, Трансформація середньовічного топосу дороги у паломницькій прозі доби бароко
  Transformation of the Medieval Types of the Road in the Pilgrim Prose of Baroque Epoch
  33-44 Artykuł
 • Valeriy Zema, Україніські проповіді в тіні Реформації і Ренесансу
  Ukrainian Edificatory Prose in the Shadow of the Renaissance and the Reformation
  45-52 Artykuł
 • Oksana Slipushko, Oleksandra Shchelkunova, Ідеї Природного права у творчості письменників, прекурсорів просвітництва
  Natural Right in the Works of Writer-enlighteners of Late Baroque Epoch
  53-68 Artykuł
 • Myroslav Trofymuk, Oleksandra Trofymuk, Діалог Стефана Яворського та Пилипа Орлика – двох видатних митців епохи Бароко
  A dialogue of Stefan Jaworski and Pylyp Orlyk – two Influential Masters of Baroque
  69-80 Artykuł
 • Sofiya Kohut, Вячеслав Заїкин і Михайло Рудницький: діалог двох «чужинців» про галицьку літературу
  V. Zaikyn and М. Rudnyckyj: a Dialogue of Two Foreigners about Galycian Literature
  81-92 Artykuł
 • Rostyslav Radyshevskiy, Діалог побратимів. Ярослав Івашкевич і Дмитро Павличко
  Brothers’ of the quill dialogue. Yaroslav Ivashkevych – Dmytro Pavlychko
  93-110 Artykuł
 • Halyna Khomenko, Mykola Khwylowyj and the French republic of literature: the experience of re-reading
  111-122 Artykuł
 • Mykola Zhulynskiy, Володимир Винниченко: пошуки європейських ключів для розгадування психограми душі
  Volodymyr Vynnychenko: in Search of European Understanding of the Human Psyche
  123-128 Artykuł
 • Mariya Hnizdytska, Історіософський аспект літературно-критичних статей Юрія Косача для «Бюлетня Польсько-Українського»
  Historiographical Aspect of Jurij Kosacz’s articles in „Biuletyn Polsko-Ukraiński”
  129-140 Artykuł
 • Ihor Nabytovych, Родовід Дарії Віконської
  Genealogy of Dariya Vikonska
  141-160 Artykuł
 • Tetiana Kachak, The Theme of Death in Ukrainian Literature for Children: Author’s Interpretation – Artistic Peculiarities – Reader’s Perception (based on Halyna Kyrpa’s story My Dad Has Become a Star)
  161-174 Artykuł
 • Volodymyr Biletskiy, Hennadiy Hayko, Український Донбас: історія становлення і розвитку
  Ukrainian Donbass: the History of Formation and Development
  175-194 Artykuł
 • Mariya Mazepa, Специфіка фрески у поезії Володимира Лучука
  The Generic Features of Poetic Frescos by Volodymyr Luchuk: a Poetic Interpretation of Art
  195-208 Artykuł
 • Tetiana Meyzerska, «Тібетська книга мертвих» в романі О.Сича „Uroboros”
  “Tibetan Book of the Dead “ in a Novel of Oleh Sich “Uroboros”
  209-220 Artykuł
 • Teresa Chynczewska-Hennel, Tadeusz Srogosz, Między wojną a modernizacją. Studia z dziejów kresów południowo – wschodnich Rzeczypospolitej w XVII – XVIII wieku, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016, ss. 267
  221-226 Artykuł
 • Anna Choma-Suwała, Ludmiła Siryk, Прагнення Європи. Творчість київських неокласиків. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, ss. 380
  227-232 Artykuł
 • Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, K. Czerni, Jerzy Nowosielski w Lublinie, Teka Lubelska 5, Warszawa-Lublin-Kraków 2015
  233-238 Artykuł
 • Walentyna Sobol, Презентація енциклопедіі „Наукове товариство Шевченка”
  239-244 Artykuł
 • Ludmiła Siryk, «Diałog dwóch kultur – 2017»- drogą do dialogu narodów
  245-252 Artykuł
 • Anna Litwin, Drohobyckie opowieści przyjaciół Schulza
  253-270 Artykuł
 • Patrycja Spytek, Pani Profesor Małgożata Semczuk-Jurska (13.10.1958–4.04.2017)
  271-274 Artykuł