Ksiądz Profesor Marian Bendza (23 I 1951–5 V 2018)

Reverend Professor Marian Bendza (23 I 1951–5 V 2018)

prof. dr hab. Teresa Chynczewska – Hennel
Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
ORCID: 0000-0002-9847-4540

Tom 6/2019

Typ publikacji: inne o charakterze niecytowalnym

DOI: 10.32612/uw.23535644.2019.pp.249-251

Strony: 249-251

Język artykułu: polski

PDF