Kolegium redakcyjne

Redaktor Naczelna: prof. dr hab. Valentyna Sobol

e – mail: wsobol@uw.edu.pl

  • prof. dr hab. Teresa Chynczewska – Hennel, Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Historyczno-Socjologiczny, Białystok, Polska – zastępca redaktora
  • dr hab., profesor UMCS Ihor Nabytowych, Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny, Lublin, Polska – członek kolegium
  • dr Mariusz Drozdowski, Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Historyczno-Socjologiczny, Białystok, Polska – sekretarz Redakcji
  • Dawid Bzorek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, Polska – sekretarz Redakcji
  • dr Ludmiła Szewczenko – Sawczynska, Kijowski Uniwerstet Medyczny, Kijów, Ukraina – sekretarz Redakcji
  • Ivan Sobol – sekretarz Redakcji