K. Czerni, „Jerzy Nowosielski w Lublinie”, Teka Lubelska 5, Warszawa-Lublin-Kraków 2015, ss. 230

Krystyna Czerni, ‚Jerzy Nowosielski in Lublinie’, Teka Lubelska 5, Warszawa-Lublin-Kraków 2015, pp. 230

dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk
Uniwersytet Warszawski (Polska)

Typ publikacji: artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Strony: 233-237

Język artykułu: polski

PDF