Zasady recenzowania

Zasady recenzowania w czasopiśmie „Studia Polsko-Ukraińskie”:

  1. Każda publikacja będzie oceniona przez recenzenta, będącego uznanym ekspertem w dziedzinie, której dotyczy dany rocznik.
  2. Każda publikacja będzie recenzowana w oparciu o model double-blind peer review, czyli będzie obustronnie anonimowa (autor nie wie, kim jest recenzent, a recenzent nie wie, kim jest autor). Przed oddaniem artykułu do recenzji, redakcja usunie z artykułu dane wrażliwe takie jak: imię i nazwisko autora, afiliacja, adres e-mail, podziękowania, wskazanie źródeł finansowania, jeśli umożliwiają one jego identyfikację, itd.
  3. W czasopiśmie „Studia Polsko-Ukraińskie” każda recenzja ma formę pisemną. W przypadku recenzji  negatywnej, Redakcja powołuje kolejnego recenzenta i mu oddaje artykuł do analizy. Opinia drugiego recenzenta jest rozstrzygająca.

Formularz recenzji: PL UA