Idea wolności w ego-dokumentach Filipa Orlika i Karola Chojeckiego

The Idea of Freedom in Ego-Documents of Pylyp Orlyk and Karl Chojecki

mgr Dawid Bzorek
Uniwersytet Warszawski (Polska)

Tom 2/2015

Typ publikacji: oryginalny artykuł naukowy

Strony: 91-97

Język artykułu: polski

Streszczenie:

The article shows the idea of freedom based on selected examples of diary of Pylyp Orlyk and memories of Karl Chojecki. In these two ego-documents, it is possible to found similarities in views of freedom. Both authors want to come back to their homelands. The author also mentions that Pylyp Orlyk and Karl Chojecki wanted to escape from oppressing Russian Empire.

Słowa kluczowe: freedom idea, ego-documents, Orlyk, Chojecki

PDF