Andrzej Gil, Ihor Skoczylas, „Kościoły Wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: Metropolia Kijowska w latach 1458-1795”, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin-Lwów 2014, ss. 683

Andrzej Gil, Ihor Skoczylas, ‚Eastern Churches in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Process of Changes and Adaptation: Kiev Metropolis in 1458‒1795’ , Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin – Lwów 2014, pp. 683

prof. dr hab. Teresa Chynczewska – Hennel
Uniwersytet w Białymstoku (Polska)

Tom 2/2015

Typ publikacji: artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Strony: 195-200

Język artykułu: polski

PDF