Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка: 1997–2014 рр.

Donetsk Department of the Shevchenko Scientific Society

prof. dr hab. Volodymyr Biletskyi
Narodowy Techniczny Uniwersytet „Politechnika Charkowska” (Ukraina)

Tom 1/2014

Typ publikacji: artykuł przeglądowy

Strony: 153-158

Język artykułu: ukraiński

Streszczenie:

Vladymyr Beletskyy’s article analyzes the activity of the Donetsk Department of the Shevchenko Scientific Society in 2013. The author comes to the conclusion that the Donetsk Department of the Shevchenko Scientific Society has become an influential scientific and public organization and now it plays the role of the South-Eastern Scientific Center of Ukraine.

PDF