Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка: 1997–2014 рр.

Donetsk Department of the Shevchenko Scientific Society

prof. dr hab. Volodymyr Biletskyi
Doniecki Oddział Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki (Ukraina)

Typ publikacji: artykuł przeglądowy

Strony: 153-158

Język artykułu: ukraiński

Streszczenie:

Vladymyr Beletskyy’s article analyzes the activity of the Donetsk Department of the Shevchenko Scientifi c Society in 2013. The author comes to the conclusion that the Donetsk Department of the Shevchenko Scientifi c Society has become an infl uential scientifi c and public organization and now it plays the role of the South-Eastern Scientifi c Center of Ukraine.

PDF