Ярослав Розумний (6 IX 1925 – 8 XII 2013)

Professor Jaroslav Rozumnyj (6 September 1925 ‒ 13 December 2013)

prof. dr hab. Valentyna Sobol
Uniwersytet Warszawski (Polska)

Tom 2/2015

Typ publikacji: inne o charakterze niecytowalnym

Strony: 211-222

Język artykułu: ukraiński

PDF