Олекса Мишанич – керманич української медієвістики

Oleksa Myshanych – Steering of the Ukrainian Medieval Studies

prof. dr hab. Mykola Sulyma
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy (Ukraina)

Tom 1/2014

Typ publikacji: inne o charakterze niecytowalnym

Strony: 197-203

Język artykułu: ukraiński

Streszczenie:

In his article Mykola Sulyma analyzes the scientific and organizational activity of the outstanding scientist Oleksiĭ Myshanych. Together with such researchers as S. Maslov, V. Krekoten, V. Kolosov, Y. Dzyra, Myshanych has changed the face of the Ukrainian medieval studies and educated several generations of true researchers.

PDF