Оксана Пухонська, Літературний вимір пам’яті, Академвидав, Київ 2018, 304 сс.

Literary Dimension of Memory: Oksana Pukhonska, Literaturnyi vymir pamiati, Akademvydav, Kyiv 2018, 304 pp.

prof. dr hab. Tetiana Hrebeniuk
Zaporoski Państwowy Uniwersytet Medyczny (Ukraina)
ORCID: 0000-0003-1910-5411

Tom 6/2019

Typ publikacji: artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

DOI: 10.32612/uw.23535644.2019.pp.211-214

Strony: 211-214

Język artykułu: ukraiński

PDF