Нова репрезентація культурної місії Олександра Кошиця

New representation of the cultural mission of Olexandr Koszyc

dr Nataliia Chukhontseva
Chersoński Uniwersytet Państwowy (Ukraina)
ORCID: 0000-0002-6330-4824

Tom 6/2019

Typ publikacji: artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

DOI: 10.32612/uw.23535644.2019.pp.221-224

Strony: 221-224

Język artykułu: ukraiński

PDF