Науковому товариству імені Шевченка – 145 років

145 Years of Shevchenko Scientific Society

dr Andrii Feloniuk
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy (Ukraina)
ORCID: 0000-0001-5197-1462

Tom 6/2019

Typ publikacji: inne o charakterze niecytowalnym

DOI: 10.32612/uw.23535644.2019.pp.240-245

Strony: 240-245

Język artykułu: ukraiński

PDF