Львів, 26.03.2016: XXVII Наукова сесія Наукового товариства ім. Шевченка в Україні

Plenary Session of the Shevchenko Scientific Society in Lviv on 26 March 2016

prof. dr hab. Valentyna Sobol
Uniwersytet Warszawski 
(Polska)

Typ publikacji: inne o charakterze niecytowalnym

Strony: 193-200

Język artykułu: ukraiński

PDF