Львів, 26.03.2016: XXVII Наукова сесія Наукового товариства ім. Шевченка в Україні

Plenary Session of the Shevchenko Scientific Society in Lviv on 26 March 2016

prof. dr hab. Valentyna Sobol
Uniwersytet Warszawski (Polska)
ORCID: 0000-0003-0484-6874

Tom 3/2016

Typ publikacji: inne o charakterze niecytowalnym

DOI: 10.32612/uw.23535644.2016.pp.193-200

Strony: 193-200

Język artykułu: ukraiński

PDF