O NAS

“Studia Polsko-Ukraińskie” to rocznik wydawany od 2014 roku w Pracowni Dziejów Polsko-Ukraińskich Stosunków Literackich w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Został on założony z inicjatywy grona uczonych z takich uniwersytetów jak: Uniwersytet Warszawski, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Uniwersytet w Białymstoku, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki oraz Uniwersytet w Mediolanie.

Rocznik kontynuuje najlepsze tradycje “Warszawskich Zeszytów Ukrainoznawczych”, wydawanych w latach 1989 – 2008 przez Katedrę Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze oraz Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki.

Tematyka i cele czasopisma:

“Studia Polsko-Ukraińskie” jest humanistycznym pismem, ukierunkowanym na szerokie spektrum badań multidyscyplinarnych i komparatystycznych w zakresie Polsko-Ukraińskich stosunków literackich, historycznych oraz filozoficznych od czasów najdawniejszych do współczesności.

W centrum naszych zainteresowań pozostają oryginalne, niepublikowane dotąd teksty odpowiadające profilowi tematycznemu czasopisma.

Ponadto jesteśmy otwarci na publikację recenzji, sprawozdań oraz informacji dotyczących istotnych wydarzeń naukowych.

 

Publikowanie artykułów w czasopiśmie „Studia Polsko-Ukraińskie” jest DARMOWE.

 

Numer ukazał się dzięki środkom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla Czasopism Naukowych”, Ambasady Ukrainy w Polsce oraz BST Redaktor Naczelnej.

Wszystkie artykuły w czasopiśmie „Studia Polsko-Ukraińskie” są publikowane na zasadach licencji CC BY 3.0 PL.

Pełną treść licencji można znaleźć TUTAJ.