O nas

„Studia PolskoUkraińskie” to rocznik wydawany od 2014 roku, ukierunkowany na badania interdyscyplinarne i komparatystyczne z zakresu literaturoznawstwa, historii oraz filozofii. W centrum naszych zainteresowań pozostają niepublikowane dotąd teksty odpowiadające profilowi tematycznemu czasopisma. Ponadto jesteśmy otwarci na publikację recenzji, sprawozdań oraz informacji dotyczących istotnych wydarzeń naukowych.

Nasze czasopismo jest owocem współpracy pomiędzy uczelniami: Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Literatury Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Uniwersytetem w Białymstoku, Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki, Kijowskim Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki oraz Uniwersytetem w Mediolanie.

Wersja podstawowa: drukowana

Format: B5

Wydawca:

Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa

ISSN: 2353-5644

e-ISSN: 2451-2958