O nas

“Studia Polsko-Ukraińskie” to rocznik wydawany od 2014 roku w Pracowni Dziejów Polsko-Ukraińskich Stosunków Literackich w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Został on założony z inicjatywy grona uczonych z takich uniwersytetów jak: Uniwersytet Warszawski, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Uniwersytet w Białymstoku, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki oraz Uniwersytet w Mediolanie.

Rocznik kontynuuje najlepsze tradycje “Warszawskich Zeszytów Ukrainoznawczych”, wydawanych w latach 1989 – 2008 przez Katedrę Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze oraz Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki.

Tematyka i cele czasopisma:

“Studia Polsko-Ukraińskie” jest humanistycznym pismem, ukierunkowanym na szerokie spektrum badań multidyscyplinarnych i komparatystycznych w zakresie Polsko-Ukraińskich stosunków literackich, historycznych oraz filozoficznych od czasów najdawniejszych do współczesności.

W centrum naszych zainteresowań pozostają oryginalne, niepublikowane dotąd teksty odpowiadające profilowi tematycznemu czasopisma.

Ponadto jesteśmy otwarci na publikację recenzji, sprawozdań oraz informacji dotyczących istotnych wydarzeń naukowych.

 

Numer ukazał się dzięki środkom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla Czasopism Naukowych”, Ambasady Ukrainy w Polsce oraz BST Redaktor Naczelnej.