(Polski) Tadeusz Srogosz, “Między wojną a modernizacją. Studia z dziejów kresów południowo – wschodnich Rzeczypospolitej w XVII – XVIII wieku”, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016, ss. 267

Sorry, this entry is only available in Polish.