Tom 4/2017

 • Oksana Slipushko, Свобода як «свобода вибору» у світогляді києворуського середньовічного книжника Іларіона
  Freedom as „freedom of choice” in the outlook of Rus-Kievan medieval writer Ilarion
  19-34 Artykuł
 • Oksana Savenko, Апокрифічні конотації Великоднього сюжету
  Apocryphal connotations of the Easter story
  35-50 Artykuł
 • Volodymyr Biletskiy, Vitaliy Biletskiy, Самобутні традиції освіти і науки в Україні-Русі
  Distinctive traditions of Education and Science in Ukraine-Rus’
  51-68 Artykuł
 • Teresa Chynczewska-Hennel, Ukraina XVII wieku między Polską a Moskwą
  Ukraine in 17th century – between Poland and Moscow
  69-82 Artykuł
 • Agnieszka Michalczuk, Ukraina w oczach Francuzów w XVII wieku
  Ukraine as Perceived by French Authors in the Early 17th Century
  83-94 Artykuł
 • Petro Bilous, Італійські образки у подорожніх записках Василя Григоровича-Барського
  Italian holy pictures in the travel notes of Vasyl Grygorovych-Barsky
  95-100 Artykuł
 • Iryna Bondarevska, Два концепти знання (Теофан Прокопович і Григорій Сковорода)
  Two concepts of knowledge (Theofan Prokopowich and Hryhorij Skovoroda)
  101-116 Artykuł
 • Olha Kharlan, Натюрморт у живописі й літературі
  Still life in painting and literature: time-space features
  117-130 Artykuł
 • Vira Prosalova, Літературно-малярські кореляції у новелістиці Михайла Яцкова
  Korelacje literacko-malarskie w nowelistyce Machajły Jackowa
  131-144 Artykuł
 • Piotr Kroll, Filip Orlik (1672–1742) w polskiej historiografii (345 rocznica urodzin)
  FIlip Orlik (1672–1742) and his activity in Polish historiography
  145-158 Artykuł
 • Sofiya Kohut, Іван Франко очима Михайла Рудницького: спогади, роздуми, інтерпретації
  The Figure оf Ivan Franko in the Viev of M. Rudnytskyj: Memoirs, Reflections, Interpretations
  159-168 Artykuł
 • Anna Choma-Suwała, Roman Iwanyczuk – twórca powieści historycznej
  Roman Ivanychuk – an unforgettable nuthor of historical novels
  169-184 Artykuł
 • Mariya Alchuk, Kistyakivskyj’s phenomenon of law
  185-196 Artykuł
 • Anatoliy Karas, Концептуалізація громадаянства у філософії Михайла Грушевскього
  Conceptualization of citizenship in Mykhailo Hrushevsky’ philosophy of history
  197-218 Artykuł
 • Teresa Chynczewska-Hennel, Mariusz Robert Drozdowski, My o nas i o innych. Szlachta Rzeczypospolitej wobec Kozaczyzny zaporoskiej w latach 1648–1659, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2015, ss. 480
  219-222 Artykuł
 • Валентина Соболь, Verba movent, exempla trahunt Микола Жулинський, Моя друга світова. Роман-хроніка в голосах, Видавництво «Ярославів Вал», Київ 2016, 416 сс..
  223-232 Artykuł
 • Tamara Sienina, «Діалог двох культур – 2016». Будування польсько-українського порозуміння
  233-240 Artykuł
 • Teresa Chynczewska-Hennel, Profesor Janusz Tazbir (5 VIII 1927 – 3 V 2016)
  241-248 Artykuł
 • Dagmara Nowacka, Albert Nowacki, Orędownik zbliżenia polsko-ukraińskiego prof. dr hab. Michał Łesiów (3.05.1928 – 15.07.2016)
  249-258 Artykuł