Tom 3/2016

 • Valentyna Sobol, Słowo wstępne
  Introduction
  13-15 Artykuł
 • Stefan Kozak, Exegi Monumentum Iwana Franki
  Ivan Franko’s Exegi Monumentum
  21-31 Artykuł
 • Teresa Chynczewska-Hennel, 150 rocznica urodzin Mychajła Hruszewskiego. Kilka słów refleksji polskiego historyka
  One Hundred Fiftieth Anniversary of Mykhailo Hrushevsky’s Birth. Some Remarks of a Polish Historian

  33-47 Artykuł
 • Vitalii Telvak, Польська грушевськіана кінця ХІХ – початку ХХ ст.: постаті та ідеї
  Polish Hrushevskiana (the Late 19th – Early 20th Century): People and Ideas

  49-68 Artykuł
 • Rostyslav Radishevskiy, Неоромантична героїка в поемах Лесі Українки
  Neo-Romantic Heroism in Lesya Ukrainka’s Poems

  69-79 Artykuł
 • Maria Moklytsya, “Блакитна троянда” як перша символістська драма Лесі Українки
  “Blue Rose” as the First Symbolist Drama of Lesya Ukrainka

  81-94 Artykuł
 • Sebastian Delura, Postać świętego Pawła w dramacie Łesi Ukrainki “W katakumbach”. Kontekst Nietzscheański
  Paul the Apostle in Lesya Ukrainka’s Drama In the Catacombs. Context of Nietzsche’s Philosophy

  95-109 Artykuł
 • Mariya Kashuba, Про трактування понять Бароко і Романтизм у 70-і роки ХХ ст. (спогади і міркування)
  On the Definitions of Baroque and Romanticism in the Period of Totalitarianism

  111-120 Artykuł
 • Drozdowskyj Dmytro, В. Шекспір у вимірах українського Необароко: перекладацькі стратегії Т. Осьмачки
  Shakespeare in the Ukrainian Neo-Baroque: Translational Masterpiece of Todos’ Os’machka

  121-133 Artykuł
 • Honczar Julia, Ґендерне прочитання романтичного Шевченка
  Gender Reading of Romanticist Shevchenko

  135-144 Artykuł
 • Olha Novyk, Образ Козака Мамая в українському Романтизмі
  The Image of “Cossack Mamai” in Ukrainian Romanticism

  145-159 Artykuł
 • Ludmiła Szewczenko-Sawczyńska, Duo cum faciunt idem, non est idem (Myrosław Trofymuk, Łаtynomowna literatura Ukrajiny XV–XIX st.: żanry, motywy, іdeji, Wydawnyctwo LNU іm. Franka, Lwiw 2014, сс. 380)
  161-167 Artykuł
 • Teresa Chynczewska-Hennel, „Kyiv Mohyla Humanities Journal” 2 (2015), ss. 177
  169-173 Artykuł
 • Mariusz Drozdowski, В. Брехуненко, Східна брама Європи. Козацька Україна в середині XVII –XVIII ст., Теmpora, Кyjiw 2014, ss. 503
  175-181 Artykuł
 • Jarosław Paśko, «De Re Metallica» (Heorg Agrikoła, Pro hirnyczu sprawu ХІІ knyh (knyhy І – VI). Perekład i redakcija W. Bileckoho, H.Hajka, Schidnyj wydawnyczyj dim, Doneck 2014, сс. 232
  183-186 Artykuł
 • Dawid Bzorek, Few Remarks on the Book by Krzysztof Pietkiewicz Ruthenian Paleography, Wydawnictwo DiG, Warsaw 2015, ss. 612
  187-191 Artykuł
 • Valentyna Sobol, Львів, 26.03.2016: XXVII Наукова Сесія Наукового Товариства ім. Шевченка в Україні
  Plenary Session of the Shevchenko Scientific Society in Lviv on 26 March 2016
  193-200 Artykuł
 • Dmytro Drozdovskyi, Марйо Варґас Льоса: «Я маю набагато більше проектів, ніж часу, щоб їх реалізувати»
  “I Have Much More Projects than Time” (80th Anniversary of Mario Vargas Llosa)
  201-209 Artykuł
 • Grzegorz Kowalski, Professor Anna Duszak (4 April 1950‒25 December 2015)
  211-216 Artykuł
 • Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Professor Rène Śliwowski (2 February 1930‒23 June 2015)
  217-221 Artykuł