(Polski) Latopisy Akademii Supraskiej, t. 1-4; red. U. Pawluczuk, t. 4 red. M. Kuczyńska i U. Pawluczuk, Białystok 2010-2013.

Sorry, this entry is only available in Polish.