“Iungit et sociat jedne członki i serca z dawności naszych” – about the Union of Hadiach on Its 360th Anniversary

Teresa Chynczewska – Hennel, PhD, DSc, ProfTit
University of Bialystok (Poland)
ORCID: 0000-0002-9847-4540

Volume 6/2019

Publication type: research article

DOI: 10.32612/uw.23535644.2019.pp.39-51

Pages: 39-51

Publication language: Polish

Abstract:

The title of the article was taken from a letter written by a group of senators and sent on May 17, 1657, to Bohdan Khmelnytsky. The letter expresses the hope that Khmelnytsky together with the Zaporozhian army will support a reunion with the Republic of Poland. Also in other contemporary sources, we talk about connecting and uniting, about the Christian community. The author also recalls a book titled 350th anniversary of the Union of Hadiach (1658–2008), edited by T. Chynczewska-Hennel, P. Kroll, and M. Nagielski (Warsaw 2008). This collection of post-conference articles is a synthetic account of the results of a historical research carried out by scientists from Poland, Ukraine, Russia, Lithuania, Italy, Canada, and France. All researchers combine topics related to the history of the Union of Hadiach. The problem of the Union of Hadiach is connected to many issues referred to in the article but above all with the fundamental issue: linking the history of Ukraine with the political goals of Russia.

Key words: Commonwealth of Two or Three Nations, Bohdan Khmelnytsky, Iwan Wyhowski, History of Ukraine, Union of Hadiach

References:

 • Source literature
 1. Borek P., Olma M. (red.), Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. 6: (Stulecia XVI–XIX), Nowa perspektywa historyczna i językowa, Collegium Columbinum, Kraków 2015.
 2. Chynczewska-Hennel T., Kroll P., Nagielski M. (red.), 350-lecie Unii Hadziackiej (1658–2008), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008.
 3. Drozdowski M.R., My o nas i o innych. Szlachta Rzeczypospolitej wobec Kozaczyzny Zaporoskiej w latach 1648–1659, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2015.
 4. Kaczmarczyk J., Rzeczypospolita Trojga Narodów. Mit czy rzeczywistość. Ugoda hadziacka – teoria i praktyka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.
 5. Kłoczowski J. (red.), Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 2, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000.
 6. Kroll P., Od ugody hadziackiej do Cudnowa. Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658–1660, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 7. Szostyj Miżnarodnyj Kongres Ukrajinystiv, Kyjiv–Doneck 2005, „Istorija. Politologija”, nr 3(1), Kijów 2007.
 • Manuscript sources
 1. Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps 402.
 2. Biblioteka Narodowa w Warszawie, rkps 6634/III.
 • Other sources
 1. Biblioteka Narodowa w Warszawie, Baranowicz Ł., Lutnia Apollinowa kożdej sprawie gotowa, [Kijów 1671], mikrof. 77963.
 2. Dżereła z istoriji nacjonalno – vyzvolnoji vijny, t. 4 (1655–1658), Kyiv 2015.
 3. Wojna polsko-moskiewska pod Cudnowem odprawiona za panowania króla Jana Kazimierza pod wodzą Stanisława Potockiego wojewody krakowskiego i Jerzego Lubomirskiego, marszałka koronnego w roku pańskim 1660, tłum. i oprac. A. Hniłko, Warszawa 1922.

PDF