The Phenomenon of Oleksandr Kositz as Presented by a Warsaw Scholar of Ukrainian Studies: Ołeksandr Koszyc i jego dziennik „Z pieśnią przez świat”, edited by Walentyna Sobol, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, 394 pp.

Alicja Wołodźko-Butkiewicz, PhD, DSc, ProfTit
University of Warsaw (Poland)
ORCID: 0000-0002-1848-1581

Volume 6/2019

Publication type: scientific review article

DOI: 10.32612/uw.23535644.2019.pp.193-203

Pages: 193-203

Publication language: Polish

Abstract:

In the review article, the author writes about Walentyna Sobol’s book Oleksandr Kositz and his diary “With a song around the world”. Prof. Sobol prepared a Polish edition of Oleksandr Kositz’s diary, published for the first time in Canada in the 1950s and then in the 1970s after the death of this composer, writer, and ethnographer, providing it with an introduction, comprehensive footnotes, an extensive bibliography, and an unknown iconographic material – she has, therefore, carried out work far exceeding the scope of the duties of a scientific editor, which is the role she is performing here. This pioneering, in our country, publication, which will surely interest researchers in culture studies, musicologists, literary scholars, as well as ordinary readers who like to listen to Ukrainian songs, was preceded by a research stay in the archives of Oleksandr and Tetiana Kositz at the Ukrainian Cultural and Educational Centere in Winnipeg (Canada), where Oleksandr Kositz (1875–1944) spent the last years of his life and Professor Sobol – in 2015 – several months of her scientific internship.

Key words: Oleksandr Kositz, conductor, composer, ethnologist, diary, national musical culture, creativity

References:

 1. Antonowycz M., Koszyc Oleksandr Аntonowycz, kompozytor cerkownoji muzyky i dyryhent, Ukrainian Cultural and Educational Centre, Winnipeh 1975.
 2. Applebaum A., Za żelazną kurtyną. Ujarzmienie Europy Wschodniej 1944–1956, tłum. B. Gadomska, Świat Książki, Warszawa 2013.
 3. Briuchoweckyj W.S. (red.), Kyjewo-Моhylanska akademija w imenach XVII-XVIII st. Encyklopedyczne wydania, uporiad. Z.І. Chyzniak, Wydawnyczyj dim „KM Akademia”, Kyiv 2001.
 4. Іnhulec О., Zyttiewyj szlach Оleksandra Koszycia (1875–1944), [w:] Ukrajinski kompozytory, Buenos-Ajres 1970.
 5. Janion M., Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 6. Kalucka N., Parchomenko L., Oleksandr Koszyc. Myctecka dijalnist u konteksti muzyky XX storiczcza, Muzyczna Ukraina, Kyiv 2012.
 7. Koroluk N., Koryfeji ukrajinskoji chorowoji kultury XX stolittia, Muzyczna Ukraina, Kyiv 1967.
 8. Koszyc O., Spohady, peredmowa М. Holowaszczenka, pislamowa M. Slaboszpyckoho, Rada, Kyiv 1995.
 9. Kozyckyj P., Spiw i muzyka w Kyjiwskij akademiji za 300 rokiw jiji isnuwannia, Muzyczna Ukraina, Kyiv 1971.
 10. Kytastyj H., Nosijewi ukrajinskoji pisni O.A. Koszycewi, [w:] Ukrajinci w Zachidnij Kanadi, Prokop D., Ukrainian Cultural and Education Centre, Еdmonton–Winnipeh 1987.
 11. Macenko P., Zasady tworczosni O. Koszycia, Winnipeh 1950.
 12. Nowik G., Ukraina w koncepcjach geopolitycznych Józefa Piłsudskiego, [w:] Dialog dwóch kultur, red. G. Nowik, R. X, z. 1, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2016, ss. 149–162.
 13. Parchomenko L., Tajina koszycewych „szczodennikow”, [w:] VIII Miżnarodnij kongres ukrainistiw, Mystectwoznawstwo. Kulturologia, zbirnik naukowych statej, czastyna druga, Nacionalna akademia nauk Ukrainy, Miznarodna asociacija ukrainistiw, Instytut mystectwoznawstwa, folklorystiki ta etnołogii im. M.T. Rylskogo, Kyiv 2017, ss. 15–23.
 14. Periesunko T., Switowyj triumf „Szczedryka”, 100 rokiw kulturnoji dyplomatii Ukrainy (Zbirnyk archiwnych dokumentiw), Widawnictwo ArtEk, Kyiv 2018.
 15. Pieleńskyj O., Switowa koncertowa podoroż Ukraińskoj Republikanskoj Kapely. Spomyny uczasnyka, Drukarnia Naukowoho Towarystwa im. Szewczenka, Lviv 1933.
 16. Sobol W., Ego-documentation of the graduate of the Kyiv Mohyla academy (From the Archive of Alexander and Tetyana Koschitz), [w:] Szlach u czotyry stolittia, Маterialy Міznarodnoji naukowoji konferencii „Ad fontes – Dо dzerel” do 400-i ricznyci zasnuwannia Kyjewo-Моhylanskoi аkademii. Kyjiw 12–14.2015, red. N. Jakowenko, NaUKMA, Kyiv 2016, ss. 177–188.
 17. Sobol W., Do problemy polskoi recepcii ukrajinskoho baroko, [w:] Ukrainistyka i slowenski swet. Zbornik naucznych radowa. Powodom 25. Hodyna ukrajinistyka na Uniwersytetu u Beogradu, red. L. Popowicz, Filolohicznyj fakultet Belhradskoho Uniwersytetu, Beograd 2017, ss. 387–395.
 18. Sobol W., Z widnajdenoho w archiwi Оleksandra i Теtiany Коszyciw, [w:] Literatura rosyjska: idee, poetyki, interpretacie. Księga ofiarowana Pani Profesor Alicji Wołodźko-Butkiewicz, red. P. Fast, L. Łucewicz, B. Stempczyńska, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2018, ss. 403–418.
 19. Sobol W. (red.), Ołeksandr Koszyc i jego dziennik „Z pieśnią przez świat”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018.Swarnyk H., Аrchiwni ta rukopysni zbirky Naukowoho towarystwa іm. Szewczenka w Nacionalnij Biblioteci u Warszawi. Каtaloh-іnformator, Wydawnyctwo «Ukrajinskyj archiw» і Naukowe Towarystwo іm. Szewczenka, Warszawa–Lviv–Nju-Jork 2005.
 20. Тkaczuk M.L., Jurynec J.І., Коszyc Оleksandr Antonowycz, [w:] Kyjiwska duchowna akademija w imenach: 1819–1924. Еncyklopedia w 2 tomach, t. 1, red. М.L. Тkaczuk, Wydawnyczyj dim „KM Akademia”, Kyiv 2015, ss. 718–719.
 21. Szczerbakiwskyj W., Zyttia i diajlnist Oleksandra Antonowycza Koszycia, London 1955.
 22. Тkaczuk M.L., Jurynec J.І., Коszyc Оleksandr Antonowycz, [w:] Kyjiwska duchowna akademija w imenach: 1819–1924. Еncyklopedia w 2 tomach, t. 1, red. М.L. Тkaczuk, Wydawnyczyj dim „KM Akademia”, Kyiv 2015, ss. 718–719.
 • Internet sources:
 1. https://www.facebook.com/UACulturalDiplomacy/
 2. https://www.google.pl/search?q=олександр+кошиць&ie=utf-8&
 3. http://www.ukrmusic.org/entsyklopediya/k/oleksandr-koshyts.html
 4. https://www.interesniy.kiev.ua/koshitsa-ispantsyi-nazvali-bozhestvenno/
 5. https://www.interesniy.kiev.ua/koshitsa-ispantsyi-nazvali-bozhestvenno/
 6. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/166162
 7. https://testpilot.ru/base/2010/05/koshic-d-a/
 8. http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/sssr-3/sssr-2/k/koshits-dmitrijaleksandrovich/
 9. https://www.google.pl/search?q=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%86&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=hOXQWs6yHMPX8gfj 4qXYBA
 10. https://www.google.pl/search?q=дмитрий+кошиц&ie=utf-8&oe

PDF