Intimate Biography of Jarosław Iwaszkiewicz: Radosław Romaniuk, Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza, t. 1, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2012, 618 pp.; t. 2, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2017, 700 pp.

Evgeniusz Sobol, PhD
Independent researcher (Poland)
ORCID: 0000-0001-8305-4685

Volume 6/2019

Publication type: scientific review article

DOI: 10.32612/uw.23535644.2019.pp.225-229

Pages: 225-229

Publication language: Polish

References:

  1. Cieśla-Korytowska M., Płaszczewska O. (red.), Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, Universitas, Kraków 2007.
  2. Franaszek A., Miłosz. Biografia, Znak, Kraków 2011.
  3. Iwaszkiewicz J., Książka moich wspomnień, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983.
  4. Iwaszkiewicz J., Dzienniki 1911–1955, t. 1, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2007; Dzienniki 1956–1963, t. 2, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2010; Dzienniki 1964–1980, t. 3, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2011.
  5. Radziwon M., Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2010.
  6. Ritz G., Jarosław Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności, tłum. A. Kopacki, Universitas, Kraków 1999.
  7. Romaniuk R., Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza, t. 1, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2012, t. 2, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2017.
  8. Suchanow K., Gombrowicz. Ja, geniusz, Czarne, Wołowiec–Warszawa 2017.
  9. Zawada A., Jarosław Iwaszkiewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994.

PDF