On the 200th Anniversary of Taras Shevchenko’s Birth. Kozak Stefan. ‘Shevchenkoznavchi ta porivnialni studii. Statti. Rozvidky. Lekcii’/ [Holovnyi redaktor H. Skrypnyk; uporiadnyk R. Radyshevskyi]. – Vydavnytstvo Instytutu mystetstvoznavstva, folklorystyky, etnolohii im. Rylskoho NANU; Mizhnarodna asotsiatsia ukrainistiv; Mizhnarodna shkola ukrainistyky, Kyiv, 2012, 568 ss.

Liubov Vladychenko, PhD, DSc, ProfTit
International Association of Ukrainists (Ukraine)

Volume 1/2014

Publication type: scientific review article

Pages: 227-241

Publication language: Ukrainian

PDF