(Polski) До 200-ліття Тараса Шевченка. Козак Стефан. Шевченкознавчі та порівняльні студії. Статті. Розвідки. Лекції/ [Головний редактор Г. Скрипник; упорядник Р. Радишевський]. – Видавництво Інституту мистецтвознавства, фолклористики, етнології ім. Рильського НАНУ; Міжнародна асоціація україністів; Міжнародна школа україністики, Київ, 2012, 568 сс.

Sorry, this entry is only available in Polish.